• Nama

  : I Gusti Bagus Widnyana, S.H.

  Nip

  : 196710011990121001

  Pangkat / Golongan

  : Penata (III/c)

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Nengah Sanjaya, S.H.

  Nip

  : 196812311993031039

  Pangkat / Golongan

  : Penata / III/c

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Made Mura, S.H.

  Nip

  : 197009071991031004

  Pangkat / Golongan

  : Penata Tk. I (III/d)

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : Anak Agung Gede Jaya Kesuma

  Nip

  : 196405181989031001

  Pangkat / Golongan

  : Penata Muda Tk. I / III/b

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : Zulfikar

  Nip

  : 197206241993031001

  Pangkat / Golongan

  : Penata Muda Tk. I / III/b

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Wayan Jendra

  Nip

  : 196305121986031007

  Pangkat / Golongan

  : Penata Muda Tk. I / III/b

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : Ni Nyoman Nata Suwartini, S.H.

  Nip

  : 198112172003042001

  Pangkat / Golongan

  : Penata / III/c

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Made Sugiharta, S.H.

  Nip

  : 198305092003041001

  Pangkat / Golongan

  : Penata / III/c

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Nengah Jendra

  Nip

  : 197003251991031003

  Pangkat / Golongan

  : Penata Muda Tk. I / III/b

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : Ni Made Ayu Santi Widhiastuti, S.H.

  Nip

  : 198506272005022001

  Pangkat / Golongan

  : Penata / III/c

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : Slamat Haryadi

  Nip

  : 196604041993031006

  Pangkat / Golongan

  : Penata Muda Tk. I / III/b

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Komang Yasa

  Nip

  : 196812221993031003

  Pangkat / Golongan

  : Penata Muda Tk. I / III/b

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Wayan Suarjana

  Nip

  : 197312311992031001

  Pangkat / Golongan

  : Penata Muda Tk. I / III/b

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom.

  Nip

  : 198502182009041004

  Pangkat / Golongan

  : Penata Muda Tk. I / III/b

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Wayan Suparta

  Nip

  : 196312311986031042

  Pangkat / Golongan

  : Pengatur Muda / II/a

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : I Kadek Hendhy Prihanta, S.H.

  Nip

  : 198410292006041003

  Pangkat / Golongan

  : Penata (III/c)

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti

 • Nama

  : Ni Putu Pradnyanni Mahantari, S.H.

  Nip

  : 198503202008052001

  Pangkat / Golongan

  : Penata (III/c)

  Jabatan

  : Jurusita Pengganti